Wrocław

REthinking HR – bliżej człowieka, bliżej biznesu

REJESTRACJA I CENY

Promujemy ideę „otwartej agendy” – chcemy, aby wydarzenie odpowiadało Waszym oczekiwaniom
i potrzebom. Zachęcamy do zgłaszania swoich tematów i case’ów oraz zadawania pytań naszym prelegentom – odpowiedzi padną na śniadaniu!

KONTAKT

wtorek 10.09.2019

WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

CZĘŚĆ I


08:30-09:00

Rejestracja & poranna kawa & networking

09:00-09:05

Powitanie i wprowadzenie do tematu | Mateusz Stefanowicz Studio Wiedzy

09:05 – 09:35

Buty dla szewca, czyli budowanie zaufania do profesjonalistów HR w biznesie

Dowiesz się:
- dlaczego liderzy HR potrzebują klarownej ścieżki zawodowej, umożliwiającej profesjonalny rozwój?
- dlaczego ustrukturyzowanie kwalifikacji branżowych jest ważne dla zarządzających biznesem?
- na co praktycznie przekłada się stworzenie standardów kompetencji dla branży HR?

Natalia Dykiert

Ekspert HR z 10-letnim doświadczeniem w branży technologicznej (IT). Tworzy nowe procesy wspierające biznes. Od zawsze lubi liczby i ludzi: pracę w obszarze HR zaczęła już jako studentka Politechniki Poznańskiej. Działa aktywnie społecznie wspierając rozwój HR (i nie tylko) tworząc społeczności. Członkini HR Influencers. Ulubione zagadnienia HR to rozwój osobisty (szczególnie liderów HR i IT) oraz zarządzanie karierą w tym talentami.

Zapraszam na mój

09:35 – 10:05

Ścieżki karier a koncepcja „lifelong learning”

Dowiesz się:

- jak zapewnić pracownikom możliwość ciągłego rozwoju?
- jak uniezależnić ścieżkę kariery od potrzeb organizacji, a dostosować ją do potrzeb pracownika?
- jak wdrożyć system zarządzania talentami, aby był motywujący nie tylko dla „prymusów”?

10:05-10:25

Przerwa kawowa & przekąskowa

10:25 – 10:55

HR-owiec - analityk czy lider zaufania?

Dowiesz się:

- jak wdrażać w organizacji „trust management”?
- jak integrować ludzi, sztuczną inteligencję i roboty?
- jak mówić „twardo”, wskaźnikowo i liczbowo o działaniach HR?

10:55 – 11:25

„Doświadczenie” – najważniejsze słowo w słowniku HR-owca?

Dowiesz się:

- jak budować ekosystem integrujący zaangażowanie, kulturę i zarządzanie wydajnością?
- jak tworzyć więzi z potencjalnymi i obecnymi pracownikami?
- jak mierzyć działania związane z „employee experience”?

11:25-11:40

Przerwa kawowa & przekąskowa

11:40-12:10

Komunikacja wewnętrzna – DO's & DON'Ts.

Dowiesz się:

- jak zdefiniować cele strategii komunikacji wewnętrznej?
- jak określić i scharakteryzować grupy docelowe?
- jak wykorzystać komunikację nieformalną w komunikacji wewnętrznej?
- jak dobrać odpowiednie narzędzia?
- jakie są najczęściej popełniane błędy w komunikacji wewnętrznej?

12:10-12:40

Workshop Table

- praca warsztatowa stanowiąca pogłębioną wymianę doświadczeń między praktykami,
- możliwość wyboru obszaru bliskiego Twoim wyzwaniom, problemom czy zainteresowaniom
- moderacja dyskusji przez eksperta/ autorytet w danej dziedzinie

12:40-12:55

Zakończenie & losowanie nagród

CZĘŚĆ II - WARSZTATY


12:55-13:25

Lunch dla uczestników warsztatów

13:25-16:00

Konstruktywny Feedback- nie taki straszy jak Ci się wydaje.

Dowiesz się:
- jak udzielić poprawnie informacji zwrotnej z zmierzonym skutkiem?
- jakich narzędzi feedbackowych używać w danej sytuacji?
- jak angażować poprzez informacje zwrotne?

Bonus -> moduł trudnych sytuacji – Różnice pokoleniowe X,Y,Z.
Praca na przykładach.

Aktualności
x