Kraków

REthinking HR – bliżej człowieka, bliżej biznesu

REJESTRACJA I CENY

Promujemy ideę „otwartej agendy” – chcemy, aby wydarzenie odpowiadało Waszym oczekiwaniom
i potrzebom. Zachęcamy do zgłaszania swoich tematów i case’ów oraz zadawania pytań naszym prelegentom – odpowiedzi padną na śniadaniu!

KONTAKT

środa 25.09.2019

WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

CZĘŚĆ I


08:30-09:00

Rejestracja & poranna kawa & networking

09:00-09:05

Powitanie i wprowadzenie do tematu | Mateusz Stefanowicz Studio Wiedzy

09:05 – 09:35

Buty dla szewca, czyli budowanie zaufania do profesjonalistów HR w biznesie

Dowiesz się:
- dlaczego liderzy HR potrzebują klarownej ścieżki zawodowej, umożliwiającej profesjonalny rozwój?
- dlaczego ustrukturyzowanie kwalifikacji branżowych jest ważne dla zarządzających biznesem?
- na co praktycznie przekłada się stworzenie standardów kompetencji dla branży HR?

Joanna Malinowska-Parzydło

Chief Visionary Officer w Personal Brand Institute. Pomysłodawczyni think tanku HR Influencers. Prekursorka tematyki zarządzania kapitałem reputacji w oparciu o silną markę osobistą w Polsce. Twórca programów zarządzania marką lidera, marką zespołu, marką przywództwa oraz marką kobiecego przywództwa w firmach. Blogerka „Jesteś Marką”. Autorka książki „Jesteś marką. Jak odnieść sukces i pozostać sobą”. Doradca strategiczny w obszarze zarządzania reputacją, zintegrowanej komunikacji, przywództwa i budowania kultur firm wokół wartości. Wcześniej odpowiedzialna za strategiczną komunikację marketingową, następnie za strategie personalne w polskich mediach, m.in. w „Rzeczpospolitej” i Grupie TVN. Wykładowca MBA. Założycielka Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu.

Zapraszam na mój

09:35 – 10:05

Ścieżki karier a koncepcja „lifelong learning”

Dowiesz się:

- jak zapewnić pracownikom możliwość ciągłego rozwoju?
- jak uniezależnić ścieżkę kariery od potrzeb organizacji, a dostosować ją do potrzeb pracownika?
- jak wdrożyć system zarządzania talentami, aby był motywujący nie tylko dla „prymusów”?

10:05-10:25

Przerwa kawowa & przekąskowa

10:25 – 10:55

HR-owiec - analityk czy lider zaufania?

Dowiesz się:

- jak wdrażać w organizacji „trust management”?
- jak integrować ludzi, sztuczną inteligencję i roboty?
- jak mówić „twardo”, wskaźnikowo i liczbowo o działaniach HR?

10:55 – 11:25

„Doświadczenie” – najważniejsze słowo w słowniku HR-owca?

Dowiesz się:

- jak budować ekosystem integrujący zaangażowanie, kulturę i zarządzanie wydajnością?
- jak tworzyć więzi z potencjalnymi i obecnymi pracownikami?
- jak mierzyć działania związane z „employee experience”?

11:25-11:40

Przerwa kawowa & przekąskowa

11:40-12:10

Komunikacja wewnętrzna – DO's & DON'Ts.

Dowiesz się:

- jak zdefiniować cele strategii komunikacji wewnętrznej?
- jak określić i scharakteryzować grupy docelowe?
- jak wykorzystać komunikację nieformalną w komunikacji wewnętrznej?
- jak dobrać odpowiednie narzędzia?
- jakie są najczęściej popełniane błędy w komunikacji wewnętrznej?

12:10-12:40

Workshop Table

- praca warsztatowa stanowiąca pogłębioną wymianę doświadczeń między praktykami,
- możliwość wyboru obszaru bliskiego Twoim wyzwaniom, problemom czy zainteresowaniom
- moderacja dyskusji przez eksperta/ autorytet w danej dziedzinie

12:40-12:55

Zakończenie & losowanie nagród

CZĘŚĆ II - WARSZTATY


12:55-13:25

Lunch dla uczestników warsztatów

13:25-16:00

Konstruktywny Feedback- nie taki straszy jak Ci się wydaje.

Dowiesz się:
- jak udzielić poprawnie informacji zwrotnej z zmierzonym skutkiem?
- jakich narzędzi feedbackowych używać w danej sytuacji?
- jak angażować poprzez informacje zwrotne?

Bonus -> moduł trudnych sytuacji – Różnice pokoleniowe X,Y,Z.
Praca na przykładach.

Aktualności
x