Wrocław

Hotel Invite, ul. Hubska 54

Human Resources vs. Human Relations – rola HR w budowaniu doświadczenia pracownika

REJESTRACJA I CENY

piątek 16.02.2018

Najnowsze badania donoszą, że Polska odnotowała w tym roku rekordowo niski poziom zaangażowania pracowników. Powód? Pracownicy nie czują się częścią sukcesów firmy. Dlatego ich lojalność spada, a firma wpada w błędne koło zmagania się z retencją. Menedżerowie często powtarzają stwierdzenie-wytrych, że „ludzie są najważniejszym zasobem firmy”. Dlaczego zatem nie dbają o swoich pracowników tak samo jak o klientów, nie angażują ich w dialog, nie monitorują ich opinii, emocji i poziomu energii? W wielu firmach kształtowanie doświadczenia pracownika – na każdym etapie jego pracowniczego cyklu życia – nie jest jeszcze priorytetem dla liderów HR. Jak zmienić tę tendencję? Jak badać „puls” pracownika na bieżąco?  I wreszcie – jak wzmacniać w pracownikach poczucie sensu i celu?

CZĘŚĆ I


08:30-09:00

Rejestracja & poranna kawa & networking

09:00-09:05

Powitanie i wprowadzenie do tematu | Joanna Pietrzak & Magda Garstka, Studio Wiedzy

9:05-9:40

Fun w pracy – jak go pobudzać i jak nim zarządzać?

Dowiesz się:

- jak tworzyć organizacje, w których pracownicy chcą się rozwijać i dawać z siebie jak najwięcej?
- jak wzmacniać w pracownikach poczucie celu?
- czy radość w pracy ma znaczenie?

Każda organizacja to przede wszystkim ludzie. To od ich wiedzy, kompetencji i zaangażowania zależy, czy uda nam się zrealizować nawet najbardziej śmiałe ambicje biznesowe. Aby skutecznie przyciągać i zatrzymywać w organizacji właściwe talenty, musimy tworzyć organizacje, w których warto i chce się być.

Katarzyna Zadrożna

Jej pasją jest Komunikacja. Swoją pasję rozwijała w różnych organizacjach, branżach i obszarach. Posiada wszechstronne doświadczenie zawodowe z zakresu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, PR, budowania wizerunku pracodawcy, marketingu, zaangażowania pracowników, rekrutacji, społecznej odpowiedzialności biznesu, zarządzania projektami. Pracowała w organizacjach pozarządowych, międzynarodowych korporacjach, agencjach marketingowych i jako niezależny konsultant. Obecnie, jako Culture & Communication Global Senior Manager, robi wszystko, aby AmRest był miejscem pracy pełnym radości – tworzy rozwiązania, które mają zapewnić spójną i silną kulturę organizacyjną oraz efektywną komunikację wewnętrzną na wszystkich rynkach. Odpowiada również za działania i projekty związane z budowaniem wizerunku pracodawcy oraz zaangażowania pracowników. Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowości oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Wierzy, że Wszystko Jest Możliwe – i codziennie stara się sprawiać, aby to przekonanie podzielało blisko 30 tysięcy pracowników AmRest w kilkunastu krajach.

09:40-10:20

Arsenał narzędzi a budowanie doświadczenia

Dowiesz się:

- jak dobrać narzędzia wspierające ideę „ciągłego dialogu”?
- jak zintegrować narzędzia/platformy/aplikacje z procesami HR?
- jak odpowiadać na „potrzeby technologiczne” pokoleń wkraczających na rynek?

Na rynku pojawiła się szeroka gama narzędzi do szybkiego monitorowania „pulsu” pracownika. Mamy narzędzia wspierające produktywność i współpracę, aplikacje do badania zaangażowania i zbierania informacji zwrotnej, platformy do zarządzania wynikami, zdrowiem i samopoczuciem. Trend ten umacnia nas w przekonaniu, że firmy muszą wspierać współpracę między menedżerami HR i IT, którzy razem powinni opracować strategie i programy w zakresie monitorowania i wzmacniania doświadczenia pracownika.

10:20-10:40

Przerwa kawowa & networking

10:40-11:15

Środowisko pracy, które przyciąga "pokolenie Z"

Mówi się o ludziach z pokolenia Z, że to osoby urodzone ze smartfonem w ręku. Niezwykle samoświadome, dążące do osiągnięcia własnych celów i wymagające szybkich informacji. Osoby te najczęściej weryfikują autentyczność i wiarygodność informacji na każdy możliwy sposób. Dowiedz się, jak pokazać się jako godny pracodawca dla pokolenia, które dopiero wkracza na rynek pracy.

Mateusz Stefanowicz

Trener z wieloletnim doświadczeniem. Od 2016r. Związany z GoWork.pl gdzie dba o stały rozwój strategii EB na zewnątrz i wewnątrz. Działania jakościowe w dziale sprzedaży to jego chleb powszedni. Jest zwolennikiem twierdzenia, że wszystko zaczyna się od prawidłowej komunikacji wewnętrznej. Miłośnik sprzedaży i zarządzania godnościowego.

11:15-11:35

Komu Drogo, Temu Czas

W dzisiejszych czasach permanentny brak pracowników, głównie specjalistów, w całej Polsce, we wszystkich branżach i sektorach nikogo już nie dziwi.

Rosnąca dysproporcja między liczbą osób w wieku produkcyjnym a poprodukcyjnym czy rosnąca emigracja zarobkowa strukturalnie przyczyniają się do wzmacniania tego zjawiska.

Zachowanie obecnej kadry i możliwość zatrudniania nowych pracowników będą znacznie ułatwione, gdy Firma utrzyma obraz bardzo dobrego pracodawcy. Jednym ze sposobów jest zapewnienie pracownikom zdrowego, ergonomicznego balansu życie prywatne-życie zawodowe, przy jednoczesnym zaspokojeniu ich oczekiwań finansowych. I oczywiście, przy spełnieniu wszystkich wymagań prawnych. To zadanie wymagające ogromnego wysiłku od działów Human Resources.

No własnie…Human Resources? Czy może już Human Relations..?

Łukasz Chodkowski

Dyrektor Zarządzający w firmie Dehora w Polsce.
W firmie Dehora od ponad siedmiu lat. Wcześniej związany z branżą produkcyjną, co zdecydowanie było początkiem fascynacji problematyką czasu pracy oraz jej wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz dobrostan pracowników. Specjalizuje się we wdrażaniu rozwiązań informatycznych mających na celu poprawę jakości planowania czasu pracy. Ma na koncie współpracę zarówno z wielkimi międzynarodowymi koncernami (np.: Nestlé Polska, British American Tobacco, Intel, Beko czy Microsoft), jak i instytucjami państwowymi, takimi jak Główny Urząd Statystyczny czy Ministerstwo Edukacji Narodowej.

11:35- 11:50

Przerwa kawowa & networking

11:50-12:25

Ocena pracownicza – sposób na (de)motywację?

Dowiesz się:
- jak tworzyć kulturę „instant feedback’u”?
- jak walczyć z „czarnym PR-em” ocen pracowniczych?
- jak oceny pracownicze mogą wzmacniać rozwój i zaangażowanie?

Do grona firm, które rezygnują z tradycyjnych corocznych ocen pracowniczych dołączają kolejne organizacje. Coraz częściej nazywana jest reliktem przeszłości i antymotywatorem. Pojawiają się opinie, że pracownik nie potrzebuje raz w roku otrzymywać "szkolnej cenzurki", gdyż nie ma ona wpływa na jego rozwój, wręcz przeciwnie – blokuje go. Aktualne doniesienia nt. spadku zaangażowania wymagają więcej pracy rozwojowej z ludźmi, a także zbliżenie się do ich prawdziwych potrzeb. Prawdziwy HR powinien pracować na emocjach, na dialogu, a nie na tabelach i liczbach. Od tego są analitycy. Już nie możemy się doczekać dyskusji na ten temat :)

Magdalena Kuźnicka

HR Manager, od 6 lat związana z firmą CSS Corp, gdzie m.in. odpowiada za działania związane z podnoszeniem poziomu zaangażowania i motywację oraz oceny roczne pracowników. Z wykształcenia psycholog, z powodzeniem wykorzystuje wyniki aktualnych badań i najnowsze trendy w codziennej pracy.

12:25-12:30

Zakończenie I CZĘŚCI

CZĘŚĆ II - WARSZTATY


12:30-13:00

Lunch dla uczestników mini-warsztatu

13:00-16:00

Poznaj siłę Personality-Powered Interviewing

W rekrutacji posługujemy się różnego rodzaju wywiadami. Najlepsze z nich bazują na dwóch elementach: zadawaniu odpowiednich pytań oraz na rzetelnym i konsekwentnym stosowaniu takiego samego podejścia do wszystkich kandydatów. Podczas warsztatu weźmiesz udział w interaktywnych ćwiczeniach z wykorzystaniem kwestionariusza osobowości PAPI 3.

Dowiesz się:

• czym Personality-Powered Interviewing różni się od standardowego wywiadu rekrutacyjnego
• jak przygotowując się do wywiadu uwzględnić profil osobowości kandydata i zadbać o pozytywne candidate experience
• w jaki sposób skutecznie zapewnić standaryzację tego etapu procesu
• jakie korzyści dla kandydata, rekrutera i całej organizacji można dzięki temu podejściu uzyskać
• co zrobić, aby już spotkanie rekrutacyjne było początkiem planowanego rozwoju przyszłych pracowników.

Aleksandra Łozowska

Konsultant, psycholog, trener od 10 lat związana z branżą HR. Jest certyfikowanym asesorem A&DC oraz certyfikowanym użytkownikiem kwestionariusza PAPI.
Specjalizuje się w ocenie kompetencji specjalistów oraz menedżerów. Odpowiada za prowadzenie procesów rekrutacyjnych zgodnie z założeniami candidate experience. Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu komunikacji oraz radzenia sobie z emocjami i stresem. Wspiera partnerów biznesowych w realizacji projektów rekrutacyjnych, assesment i development centre, ocenie kompetencji metodą 360° oraz sesjach feedbackowych.

Anna Gacka

Konsultant, psycholog, coach od 20 lat związana z branżą HR. Pomaga organizacjom odkrywać i wzmacniać potencjał kluczowych pracowników. Certyfikowany użytkownik kwestionariusza osobowości PAPI, asesor przeszkolony zgodnie ze standardami firmy AC&DC.
Specjalizuje się w procesach oceny potencjału rozwojowego metodą Development Centre. Realizuje także projekty oceny kompetencji najwyższej kadry menedżerskiej – Executive Assessment. Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu modeli kompetencyjnych oraz wdrażaniu systemów oceny kompetencji metodą 360°. Prowadzi sesje feedbackowe, rozwojowe i coachingowe. W firmie ALTA odpowiedzialna za planowanie i realizację projektów konsultingowych.

PARTNERZY

inline-title
Aktualności
  • x