Warszawa

Adgar Ochota

Human Resources vs. Human Relations – rola HR w budowaniu doświadczenia pracownika

REJESTRACJA I CENY

piątek 09.03.2018

Najnowsze badania donoszą, że Polska odnotowała w tym roku rekordowo niski poziom zaangażowania pracowników. Powód? Pracownicy nie czują się częścią sukcesów firmy. Dlatego ich lojalność spada, a firma wpada w błędne koło zmagania się z retencją. Menedżerowie często powtarzają stwierdzenie-wytrych, że „ludzie są najważniejszym zasobem firmy”. Dlaczego zatem nie dbają o swoich pracowników tak samo jak o klientów, nie angażują ich w dialog, nie monitorują ich opinii, emocji i poziomu energii? W wielu firmach kształtowanie doświadczenia pracownika – na każdym etapie jego pracowniczego cyklu życia – nie jest jeszcze priorytetem dla liderów HR. Jak zmienić tę tendencję? Jak badać „puls” pracownika na bieżąco?  I wreszcie – jak wzmacniać w pracownikach poczucie sensu i celu?

CZĘŚĆ I


08:30-09:00

Rejestracja & poranna kawa & networking

09:00-09:05

Powitanie i wprowadzenie do tematu | Joanna Pietrzak & Magda Garstka, Studio Wiedzy

9:05-9:40

Kompetentny menedżer – najbardziej pożądany benefit?

Dowiesz się:

- jakie kompetencje powinien mieć „lider przyszłości”?
- jaka jest rola lidera w budowaniu kultury innowacyjności?
- jak zaangażować menedżera, by potrafił zaangażować cały zespół?

Od skutecznych liderów oczekuje się dzisiaj innych umiejętności i wiedzy niż w przeszłości. Powinien być bardziej elastyczny i przygotowany na to, aby stawić czoła wyzwaniom, jakie niosą ze sobą najnowsze technologie. Koncepcja „przywódcy-bohatera” odchodzi już powoli do lamusa. Coraz częściej przywództwo postrzegane jest w kategoriach pracy zespołowej – wzajemnego uzupełniania kompetencji, tworzenia zgranego zespołu i rozwijania go w modelu 70/20/10. Pamiętajmy, że menedżer to coś więcej niż stanowisko. To postawa, która wymaga zmiany myślenia, działania i reagowania.

09:40-10:20

Arsenał narzędzi a budowanie doświadczenia

Dowiesz się:

- jak dobrać narzędzia wspierające ideę „ciągłego dialogu”?
- jak zintegrować narzędzia/platformy/aplikacje z procesami HR?
- jak odpowiadać na „potrzeby technologiczne” pokoleń wkraczających na rynek?

Na rynku pojawiła się szeroka gama narzędzi do szybkiego monitorowania „pulsu” pracownika. Mamy narzędzia wspierające produktywność i współpracę, aplikacje do badania zaangażowania i zbierania informacji zwrotnej, platformy do zarządzania wynikami, zdrowiem i samopoczuciem. Trend ten umacnia nas w przekonaniu, że firmy muszą wspierać współpracę między menedżerami HR i IT, którzy razem powinni opracować strategie i programy w zakresie monitorowania i wzmacniania doświadczenia pracownika.

10:20-10:40

Przerwa kawowa & networking

10:40-11:15

Komunikacja wewnętrzna „szyta na miarę”

Dowiesz się:

- jak pobudzić wielowymiarową komunikację dostosowaną do różnych pracowników?
- jak uniknąć szumu komunikacyjnego w obliczu dostępności różnych kanałów komunikacyjnych?
- jaka jest rola HR w budowaniu efektywnej komunikacji?

Komunikacja wewnętrzna coraz bardziej oddala się od jednokierunkowego modelu zarząd – pracownik. Dążymy do wielowymiarowej i wielokierunkowej wymiany także pomiędzy samymi pracownikami. Jak uniknąć szumu komunikacyjnego w obliczu dostępności różnych kanałów komunikacyjnych? Jak uporządkować działania już realizowane, aby podnieść ich jakość? Czym jest i jak tworzyć „przywództwo komunikacyjne”?

Anna Kęsik

Dyrektor Centrum ds. Doświadczeń Kandydatów i Pracowników
Od 11 lat wspiera biznes w obszarze HR. Obecnie odpowiada za kształtowanie doświadczeń kandydatów i pracowników w ING Banku Śląskim. W języku procesów, jest odpowiedzialna za employer branding, rekrutację, szkolenia i rozwój, talenty oraz kształtowanie kultury organizacyjnej. Doświadczenie zdobywała w firmach polskich i międzynarodowych m.in. w branży mediowej, consultingowej i bankowości. Jest trenerem biznesu, coachem, doradcą zawodowym, psychologiem pracy i organizacji. Mieszka i pracuje w Warszawie. Zawodowo pasjonuje ją temat lifelong learning, prywatnie – prawa człowieka.

11:15- 11:30

Przerwa kawowa & networking

11:30-12:05

Środowisko pracy, które przyciąga "pokolenie Z"

Mówi się o ludziach z pokolenia Z, że to osoby urodzone ze smartfonem w ręku. Niezwykle samoświadome, dążące do osiągnięcia własnych celów i wymagające szybkich informacji. Osoby te najczęściej weryfikują autentyczność i wiarygodność informacji na każdy możliwy sposób. Dowiedz się, jak pokazać się jako godny pracodawca dla pokolenia, które dopiero wkracza na rynek pracy.

Mateusz Stefanowicz

Trener z wieloletnim doświadczeniem. Od 2016r. Związany z GoWork.pl gdzie dba o stały rozwój strategii EB na zewnątrz i wewnątrz. Działania jakościowe w dziale sprzedaży to jego chleb powszedni. Jest zwolennikiem twierdzenia, że wszystko zaczyna się od prawidłowej komunikacji wewnętrznej. Miłośnik sprzedaży i zarządzania godnościowego.

12:05-12:10

Zakończenie I CZĘŚCI

CZĘŚĆ II - WARSZTATY


12:10 – 12:50

Lunch

12:50 -15:50

Poznaj siłę Personality-Powered Interviewing

W rekrutacji posługujemy się różnego rodzaju wywiadami. Najlepsze z nich bazują na dwóch elementach: zadawaniu odpowiednich pytań oraz na rzetelnym i konsekwentnym stosowaniu takiego samego podejścia do wszystkich kandydatów. Podczas warsztatu weźmiesz udział w interaktywnych ćwiczeniach z wykorzystaniem kwestionariusza osobowości PAPI 3.

Dowiesz się:

• czym Personality-Powered Interviewing różni się od standardowego wywiadu rekrutacyjnego
• jak przygotowując się do wywiadu uwzględnić profil osobowości kandydata i zadbać o pozytywne candidate experience
• w jaki sposób skutecznie zapewnić standaryzację tego etapu procesu
• jakie korzyści dla kandydata, rekrutera i całej organizacji można dzięki temu podejściu uzyskać
• co zrobić, aby już spotkanie rekrutacyjne było początkiem planowanego rozwoju przyszłych pracowników.

Bartłomiej Wąsowicz

Psycholog, specjalista HR, trener biznesu od 12 lat związany z branżą HR. Certyfikowany użytkownik PAPI.
Posiada doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu szkoleń z obszaru psychologii biznesu. Specjalizuje się w projektach oceny kompetencji metodą 360°. Jako asesor uczestniczy w projektach Assessment i Development, prowadzi sesje feedbackowe. Wspiera działania R&D w zakresie tworzenia, walidacji i normalizacji nowych narzędzi psychometrycznych. Zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym najważniejsze są dla niego - drugi człowiek i pasja.

Krzysztof Szostok

Konsultant, trener biznesu od 9 lat związany z branżą HR. Ukończył psychologię biznesu i organizacji na Uniwersytecie ULB w Brukseli ze specjalizacją zarządzanie zasobami ludzkimi oraz studia podyplomowe na kierunku Coach i Trener - Partner w Biznesie w Wyższej Szkole Europejskiej im ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Aktualnie student MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Managerów GFKM. Jest przeszkolonym asesorem AC&DC oraz certyfikowanym użytkownikiem narzędzi CUBIKS. Od 2 lat odpowiedzialny za rozwój biznesu w obszarze sprzedaży rozwiązań HR oraz koordynację projektów międzynarodowych i utrzymywanie relacji z zagranicznymi partnerami ALTA

PARTNERZY

inline-title
Aktualności
  • x