Szczecin

Nowy Browar Szczecin, ul. Partyzantów 2

Human Resources vs. Human Relations – rola HR w budowaniu doświadczenia pracownika

REJESTRACJA I CENY

środa 21.02.2018

Najnowsze badania donoszą, że Polska odnotowała w tym roku rekordowo niski poziom zaangażowania pracowników. Powód? Pracownicy nie czują się częścią sukcesów firmy. Dlatego ich lojalność spada, a firma wpada w błędne koło zmagania się z retencją. Menedżerowie często powtarzają stwierdzenie-wytrych, że „ludzie są najważniejszym zasobem firmy”. Dlaczego zatem nie dbają o swoich pracowników tak samo jak o klientów, nie angażują ich w dialog, nie monitorują ich opinii, emocji i poziomu energii? W wielu firmach kształtowanie doświadczenia pracownika – na każdym etapie jego pracowniczego cyklu życia – nie jest jeszcze priorytetem dla liderów HR. Jak zmienić tę tendencję? Jak badać „puls” pracownika na bieżąco?  I wreszcie – jak wzmacniać w pracownikach poczucie sensu i celu?

CZĘŚĆ I


08:30-09:00

Rejestracja & poranna kawa & networking

09:00-09:05

Powitanie i wprowadzenie do tematu | Joanna Pietrzak & Magda Garstka, Studio Wiedzy

9:05-9:40

Kompetentny menedżer – najbardziej pożądany benefit?

Dowiesz się:

- jakie kompetencje powinien mieć „lider przyszłości”?
- jaka jest rola lidera w budowaniu kultury innowacyjności?
- jak zaangażować menedżera, by potrafił zaangażować cały zespół?

Od skutecznych liderów oczekuje się dzisiaj innych umiejętności i wiedzy niż w przeszłości. Powinien być bardziej elastyczny i przygotowany na to, aby stawić czoła wyzwaniom, jakie niosą ze sobą najnowsze technologie. Koncepcja „przywódcy-bohatera” odchodzi już powoli do lamusa. Coraz częściej przywództwo postrzegane jest w kategoriach pracy zespołowej – wzajemnego uzupełniania kompetencji, tworzenia zgranego zespołu i rozwijania go w modelu 70/20/10. Pamiętajmy, że menedżer to coś więcej niż stanowisko. To postawa, która wymaga zmiany myślenia, działania i reagowania.

Katarzyna Opiekulska

Dyrektor Zarządzająca w LSJ HR Group, firmie świadczącej usługi doradztwa personalnego, rekrutacji, pracy tymczasowej, szkoleń i konsultingu. Z wykształcenia socjolog, doradca zawodowy. Prezes Fundacji Rozwoju Zawodowego "Talent &Kariera". Inicjatorka programu Młodzi na Start, którego celem jest wsparcie młodych ludzi w wejściu na rynek pracy, promocja szkolnictwa zawodowego oraz wzmocnienie kompetencji doradców zawodowych.

09:40-10:15

Arsenał narzędzi a budowanie doświadczenia

Dowiesz się:

- jak dobrać narzędzia wspierające ideę „ciągłego dialogu”?
- jak zintegrować narzędzia/platformy/aplikacje z procesami HR?
- jak odpowiadać na „potrzeby technologiczne” pokoleń wkraczających na rynek?

Na rynku pojawiła się szeroka gama narzędzi do szybkiego monitorowania „pulsu” pracownika. Mamy narzędzia wspierające produktywność i współpracę, aplikacje do badania zaangażowania i zbierania informacji zwrotnej, platformy do zarządzania wynikami, zdrowiem i samopoczuciem. Trend ten umacnia nas w przekonaniu, że firmy muszą wspierać współpracę między menedżerami HR i IT, którzy razem powinni opracować strategie i programy w zakresie monitorowania i wzmacniania doświadczenia pracownika.

10:15-10:30

Przerwa kawowa & networking

10:30-11:05

Komunikacja wewnętrzna - kiedy dobre intencje to za mało - o tym dlaczego ważniejszy jest efekt komunikacji od naszych dobrych zamiarów. Historia sukcesu i porażki w komunikacji ważnych projektów.

Dowiesz się:
- o czym warto pamiętać komunikując ważne i strategiczne rzeczy?
- jaka jest rola HR w budowaniu strategii komunikacyjnej?
- dlaczego warto być HR-owcem, który jest partnerem i dla pracowników i dla Zarządu?

Anna Miśko

Z HR-em związana od 13 lat.
Od 2007 roku związana z wprowadzaniem rozwiązań i systemów HR w firmach z branży IT – branży niezwykle wymagające, w której nie sposób stosować rozwiązania pudełkowe z zakresu HR.
Od ponad 5 lat związana z home.pl – gdzie tworzy politykę personalną firmy, jest odpowiedzialna m.in. za: zarządzanie poprzez wartości, rekrutacje, szkolenia, rozwój pracowników, politykę płacową oraz komunikację.
W pracy i w życiu kieruje się zasadą: komunikuj się otwarcie, wybieraj proste rozwiązania i szukaj dobrych intencji w każdym człowieku.
Założycielka HR Influencers High Potentials.

11:05-11:25

Komu Drogo Temu Czas

W dzisiejszych czasach permanentny brak pracowników, głównie specjalistów, w całej Polsce, we wszystkich branżach i sektorach nikogo już nie dziwi.

Rosnąca dysproporcja między liczbą osób w wieku produkcyjnym a poprodukcyjnym czy rosnąca emigracja zarobkowa strukturalnie przyczyniają się do wzmacniania tego zjawiska.

Zachowanie obecnej kadry i możliwość zatrudniania nowych pracowników będą znacznie ułatwione, gdy Firma utrzyma obraz bardzo dobrego pracodawcy. Jednym ze sposobów jest zapewnienie pracownikom zdrowego, ergonomicznego balansu życie prywatne-życie zawodowe, przy jednoczesnym zaspokojeniu ich oczekiwań finansowych. I oczywiście, przy spełnieniu wszystkich wymagań prawnych. To zadanie wymagające ogromnego wysiłku od działów Human Resources.

No własnie…Human Resources? Czy może już Human Relations..?

Łukasz Chodkowski

Dyrektor Zarządzający w firmie Dehora w Polsce.
W firmie Dehora od ponad siedmiu lat. Wcześniej związany z branżą produkcyjną, co zdecydowanie było początkiem fascynacji problematyką czasu pracy oraz jej wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz dobrostan pracowników. Specjalizuje się we wdrażaniu rozwiązań informatycznych mających na celu poprawę jakości planowania czasu pracy. Ma na koncie współpracę zarówno z wielkimi międzynarodowymi koncernami (np.: Nestlé Polska, British American Tobacco, Intel, Beko czy Microsoft), jak i instytucjami państwowymi, takimi jak Główny Urząd Statystyczny czy Ministerstwo Edukacji Narodowej.

11:25- 11:45

Przerwa kawowa & networking

11:45-12:10

Środowisko pracy, które przyciąga "pokolenie Z"

Mówi się o ludziach z pokolenia Z, że to osoby urodzone ze smartfonem w ręku. Niezwykle samoświadome, dążące do osiągnięcia własnych celów i wymagające szybkich informacji. Osoby te najczęściej weryfikują autentyczność i wiarygodność informacji na każdy możliwy sposób. Dowiedz się, jak pokazać się jako godny pracodawca dla pokolenia, które dopiero wkracza na rynek pracy.

Mateusz Stefanowicz

Trener z wieloletnim doświadczeniem. Od 2016r. Związany z GoWork.pl gdzie dba o stały rozwój strategii EB na zewnątrz i wewnątrz. Działania jakościowe w dziale sprzedaży to jego chleb powszedni. Jest zwolennikiem twierdzenia, że wszystko zaczyna się od prawidłowej komunikacji wewnętrznej. Miłośnik sprzedaży i zarządzania godnościowego.

12:10-12:25

ak wspierać rozwój pracowników? EPALE jako platforma wymiany doświadczeń.

Inspirujące dyskusje w gronie specjalistów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem wpływa na rozwój kompetencji i pomaga zmierzyć się z codziennymi zadaniami. Doskonałą przestrzenią do tego typu aktywności jest EPALE - pierwsza wielojęzyczna i bezpłatna platforma internetowa skierowana do kadry edukacji dorosłych, szkoleniowców, edukatorów, coachów, w tym również do pracowników działów HR odpowiedzialnych za uczenie się w miejscu pracy. EPALE to międzynarodowa społeczność - Platforma dostępna jest w 36 krajach i funkcjonuje w 24 językach. Skupia obecnie ponad 35 tys. użytkowników w całej Europie w tym ponad 2000 użytkowników w Polsce. Podczas spotkania Ambasador EPALE zaprezentuje zasoby strony, które pomogą Państwu zaplanować efektywne szkolenie, wybrać odpowiednie narzędzia a także poznać najnowsze trendy w edukacji dorosłych.
http://ec.europa.eu/epale/pl

12:20-12:25

Zakończenie I CZĘŚCI

CZĘŚĆ II - WARSZTATY


12:25-13:00

Lunch dla uczestników mini-warsztatu

13:00-16:00

POZNAJ SIŁĘ PERSONALITY-POWERED INTERVIEWING

W rekrutacji posługujemy się różnego rodzaju wywiadami. Najlepsze z nich bazują na dwóch elementach: zadawaniu odpowiednich pytań oraz na rzetelnym i konsekwentnym stosowaniu takiego samego podejścia do wszystkich kandydatów. Podczas warsztatu weźmiesz udział w interaktywnych ćwiczeniach z wykorzystaniem kwestionariusza osobowości PAPI 3.

Dowiesz się:

• czym Personality-Powered Interviewing różni się od standardowego wywiadu rekrutacyjnego
• jak przygotowując się do wywiadu uwzględnić profil osobowości kandydata i zadbać o pozytywne candidate experience
• w jaki sposób skutecznie zapewnić standaryzację tego etapu procesu
• jakie korzyści dla kandydata, rekrutera i całej organizacji można dzięki temu podejściu uzyskać
• co zrobić, aby już spotkanie rekrutacyjne było początkiem planowanego rozwoju przyszłych pracowników.

Bartłomiej Wąsowicz

Psycholog, specjalista HR, trener biznesu od 12 lat związany z branżą HR. Certyfikowany użytkownik PAPI.
Posiada doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu szkoleń z obszaru psychologii biznesu. Specjalizuje się w projektach oceny kompetencji metodą 360°. Jako asesor uczestniczy w projektach Assessment i Development, prowadzi sesje feedbackowe. Wspiera działania R&D w zakresie tworzenia, walidacji i normalizacji nowych narzędzi psychometrycznych. Zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym najważniejsze są dla niego - drugi człowiek i pasja.

Krzysztof Szostok

Konsultant, trener biznesu od 9 lat związany z branżą HR. Ukończył psychologię biznesu i organizacji na Uniwersytecie ULB w Brukseli ze specjalizacją zarządzanie zasobami ludzkimi oraz studia podyplomowe na kierunku Coach i Trener - Partner w Biznesie w Wyższej Szkole Europejskiej im ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Aktualnie student MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Managerów GFKM. Jest przeszkolonym asesorem AC&DC oraz certyfikowanym użytkownikiem narzędzi CUBIKS. Od 2 lat odpowiedzialny za rozwój biznesu w obszarze sprzedaży rozwiązań HR oraz koordynację projektów międzynarodowych i utrzymywanie relacji z zagranicznymi partnerami ALTA

PARTNERZY

inline-title
Aktualności
  • x