EDYCJA SPECJALNA

Wrocław

Hotel Invite

High level of engagement – sztuka efektywnego angażowania pracowników

ZAPISZ SIĘ

środa 30.08.2017

Według raportu #TrendyHR_2017 budowanie zaangażowania niezmiennie zajmuje pierwsze miejsce w rankingu wyzwań HR. Pracownicy rosną w siłę. Można wręcz powiedzieć, że stali się najważniejszymi klientami swoich firm. Niejednokrotnie przyjazne i angażujące środowisko pracy motywuje bardziej niż ambicje zawodowe. Kultura organizacyjna awansuje do rangi kluczowej przewagi konkurencyjnej firmy. Pracownicy mają dość presji na koszty, nerwowych i często agresywnych zachowań liderów i ciągłego zaciskania pasa – idą zatem do firm, w których inwestuje się w ludzi. Czynnik ludzki, taki jak na przykład styl zarządzania szefa czy relacje w zespole, staje się naturalnym bodźcem do wyboru przyszłego pracodawcy. Jak zatem stworzyć „nowy” świat pracy?

08:30-09:00

REJESTRACJA & PORANNA KAWA & NETWORKING

09:00-09:05

POWITANIE I WPROWADZENIE DO TEMATU | JOANNA PIETRZAK & MAGDA GARSTKA, STUDIO WIEDZY

09:05 – 09:35

Czym jest zaangażowanie?

Na przestrzeni lat interpretacje zaangażowania ulegały zmianom, a ewolucja podejścia do zaangażowania odzwierciedla stale zmieniające się warunki pracy. Zarządzanie zaangażowaniem staje się bardziej złożone.

W gąszczu różnych definicji i podejść możemy zgodzić się jedynie, iż zaangażowanie to stan pożądany, którego źródła tkwią w warunkach pracy, a konsekwencje są wartościowe dla efektywności organizacji. Ale czym jest zaangażowanie?

Zapraszam do wspólnych rozważań nad rozbieżnościami interpretacji oraz pokrywającymi się kategoriami zaangażowania, będących jednocześnie próbą zbudowania pomostu pomiędzy przedstawicielami praktyki, konsultantami, a nauką. Jestem głęboko przekonana, iż wzajemne porozumienie tych środowisk umożliwi współpracę, która doprowadzi do opracowania spójnej definicji i jasnej metody rozwiązań stojących przed nimi wyzwań.

Maria Magdalena Gulewicz

Dyrektor wykonawczy Credit Agricole Bank Polska

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, z tytułem executive MBA (Connecticut, USA) oraz Akademii Psychologii Przywództwa Jacka Santorskiego (Politechnika Warszawska), a także Programu Master Class of Management (Uniwersytetu SWPS).
Dyrektor wykonawczy z 15 letnim doświadczeniem w zarządzaniu oraz przywództwie. Strateg w zakresie restrukturyzacji kosztów i optymalizacji procesów. Od 2006 roku związana najpierw z Lukas Bank SA, a później z Credit Agricole Bank Polska, gdzie obecnie odpowiada za obszary Inwestycji, Zakupów Grupy, Administracji, Zarządzania Nieruchomościami i Negocjacji, a także Bezpieczeństwa Fizycznego.
Jej pasją jest badanie szczęścia w wybranych aspektach aktywności ludzi oraz jego pozytywnego wpływu na obszary życia zawodowego i prywatnego. Obecnie przygotowuje doktorat z zarządzania w obszarze zaangażowania pracowników na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

09:35-10:10

Kiedy zaczyna się zaangażowanie? I jak je rozwijać?

Podczas naszego wystąpienia porozmawiamy o:
- sytuacji na rynku rekrutacji (Dolny Śląsk)
- jak sobie poradzić z trudnym rynkiem, szczególnie w pewnych obszarach
- onboardingu – jako narzędziu budującym zaangażowanie i związania z firmą
- zaangażowaniu – jak je budować? Odniesienie do doświadczeń (dyskusja) uczestników i prowadzącego

Dorota Kowalewska

Dyrektor Oddziału Poznań w BIGRAM

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi.
W zakresie rekrutacji i selekcji pracowników realizowała projekty rekrutacyjne na wyższe i niższe stanowiska między innymi poprzez Assessment Centre, Leadership Assessment Centre. Prowadziła projekty zwiększające zaangażowanie pracowników; w tym badania satysfakcji pracowniczej wraz z realizacją planów naprawczych, projekty wzmacniające komunikację wewnątrz organizacji; promujące dialog z pracownikami liniowymi, projekty badające powody oraz zmniejszające rotację pracowników. Prowadziła szkolenia z zakresu obsługi klienta, sprzedaży oraz szkolenia z aktywnego poszukiwania pracy. W ramach swojego doświadczenia miała okazję opracowywać i wdrażać motywacyjne systemy premiowe ( również dla działów sprzedaży) oraz pakiety świadczeń dodatkowych. Opracowywała procesy ocen pracowniczych wraz z planami rozwoju dla poszczególnych szczebli stanowisk. Posiada też doświadczenie w prowadzeniu procesów outplacementu.
Absolwentka psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz studiów podyplomowych z zakresu marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Edyta Czarnecka

Dyrektor Oddziału Wrocław w BIGRAM

Praktyk zarządzania kapitałem ludzkim, trener biznesu, coach rozwoju osobistego i zawodowego, doradca w obszarze zarządzania zespołami oraz sprzedażą.

Edyta Czarnecka prowadzi szkolenia pozwalające osiągnąć firmom profesjonalny wizerunek własny oraz ugruntowania wiedzy i umiejętności z zakresu profesjonalnego procesu obsługi Klienta. Bogata praktyka, posiadane kwalifikacje oraz nieustanne samodoskonalenie są gwarancją wysokiego poziomu nauczania i skuteczności szkolenia prowadzonych przez Edytę. Charyzmatyczna osobowość sprawia, że potrafi zmotywować uczestników do zaangażowania w szkolenie. Jej siłą przewodnią jest pasja oraz przeświadczenie, że to co robi przynosi Klientom wymierne i niepodważalne korzyści.

Swoją specjalistyczną wiedzę wykorzystuje prowadząc projekty doradcze z zakresu: zarządzania kapitałem ludzkim (rekrutacja, opisy stanowisk, Assessment Center oraz Development Center, Zarządzanie kompetencjami, Okresowe Oceny Pracownicze), diagnozy kultury organizacyjnej, komunikacji interpersonalnej, wspierania zarządzania i zwiększania efektów sprzedaży, budowy efektywnych zespołów, współpracy w grupie, motywacji.
Prowadzi szkolenia grupowe i indywidualne dla managerów i szeregowych pracowników firm. Specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów szkoleniowych w zakresie: zarządzania, komunikacji interpersonalnej, etykiety biznesowej, prezentacji biznesowych i wystąpień publicznych, asertywności, profesjonalnej obsługi klienta, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami – stres, kształtowaniu umiejętności managerskich, niewerbalnej mowie ciała oraz skutecznym i strategicznym wywieraniu wpływu społecznego, Akademii Managera oraz Negocjatora, Zarządzanie sprzedażą, budowania trwałych relacji z klientem.

Na swoich warsztatach buduje spójny wizerunek osobisty i biznesowy.

Edyta Czarnecka jest absolwentką Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Wydział Dziennikarstwa
i Stosunków Międzynarodowych, Kierunek - Stosunki Międzynarodowe oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu kierunek - Psychologia w Biznesie; Posiada również certyfikaty z zakresu: „Zarządzanie szkoleniami – Planowanie, projektowanie, prowadzenie sesji szkoleniowych”; ”Profesjonalny Menedżer Szkoleń”; „Certyfikat System Kompetencji Zawodowych SKZ – Zarządzanie kompetencjami pracowników” oraz wiele innych.

10:10-10:25

PRZERWA KAWOWA & NETWORKING & MASAŻE :)

10:25-11:00

Bądź umysłem w przyszłości, a sercem przy ludziach. Angażowanie dla Liderów.

Ludzi nie angażuje to, co mają zrobić, ale wizja tego, po co to robią. Wszędzie tam, gdzie pojawia się zespół oraz cele, musi pojawić się zaangażowanie. Pozwala ono odnaleźć sposób na włączenie innych w działanie z poczuciem realnego wpływu na projekt, co przekłada się na konkretne rezultaty. Każdy Lider posiada cechy, które budują bądź rujnują zaangażowanie – warto je odkryć, aby móc nad nimi pracować. Tylko tak można zostać Liderem angażującym.

Sławomir Błaszczak

Prezes Zarządu, Partner, Współzałożyciel 4Results, współautor książki „Angażujący Lider”

W firmie 4Results odpowiada za strategiczny rozwój i kształtowanie oferty w obszarze wspierania
i rozwoju kapitału ludzkiego. Współpracując z ludźmi dba o to, by efekty ich pracy przekładały się na realizację celów organizacji, w której pracują. Specjalizuje się w rozwijaniu kompetencji zarządczych, wspieraniu trudnych dla organizacji zmian, problematyce zarządzania zmianą oraz w modelowaniu kultur organizacyjnych. W szczególności pomaga klientom w podnoszeniu ich efektywności operacyjnej poprzez zaangażowanie kapitału ludzkiego, jego rozwijanie
oraz usprawnianie zarządzania.

Posiada certyfikaty lidera zmian i kształtowania kultury organizacyjnej, Coacha ICC, Biznes Coacha ICC, Superwizora ICC, Trenera Grupowego (WSPS/LP) oraz Extended Disc. Jest także trenerem Akademii Coachingu Menedżerskiego 4Results oraz wykładowcą Akademii Psychologii Przywództwa przy Politechnice Warszawskiej.

11:00-11:15

Czy z wynagrodzenia można zrobić benefit?

Czy z wynagrodzenia można zrobić benefit? Na własnym przykładzie zademonstrujemy kafeterię benefitów – naszych największych sukcesów oraz wprowadzanych innowacji.

Dominika Kotuła-Gibas

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, studiów podyplomowych z zarządzania zasobami ludzkimi na Politechnice Gdańskiej oraz controllingu personalnego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zawodowo zajmuje się uszczęśliwianiem i dbaniem o dobrostan pracowników Blue Media pod względem psycho-i-fizycznym. Prywatnie stara się łączyć życie rodzinne z pasją do biegów średnio i długodystansowych.

Małgorzata Jurkiewicz

Uważa, ze najważniejsze w życiu są relacje z ludźmi, i to wokół nich zbudowała swoja karierę zawodowa. Obywatelka świata, zamieniła Nowy Jork na Gdańsk a międzynarodowa korporacje na Sopocka firmę Blue Media gdzie od dwóch lat jest specjalistką w dziedzinie rekrutacji, rozwoju pracowników i budowaniu relacji. Absolwentka Sopockiej Szkoły Wyższej i Metropolitan College w Nowym Jorku. Inspirują ją ludzie, sztuka i architektura. Miłośniczka podroży dalekich i bliskich.

11:15-11:30

PRZERWA KAWOWA & NETWORKING & MASAŻE :)

11:30 – 11:50

100 % motywacji czyli zasada 80/20

Zasada Pareta mówi, że 20% naszych działań przynosi 80% rezultatów. Nie inaczej jest z naszą motywacją... oraz motywowaniem innych. Jak znaleźć mityczne 20% odpowiedzialne za entuzjazm pracowników.... i wydać na to jedynie 20% budżetu? Kilka słów o tym, co jest standardem w motywacji, jakie są oczekiwania, a co faktycznie działa.

Ada Stokowska

W firmie Wyjątkowy Prezent pracuje od 2014 roku. Na co dzień wspiera pracodawców w budowaniu zaangażowania i lojalności pracowników. Głęboko wierzy w to, że prezenty w formie przeżyć są najlepszą formą motywacji, ze względu na powiązane z nimi długotrwałe wspomnienia.
Jej największą pasją jest podróżowanie oraz kontakt z ludźmi. Na koncie ma odwiedzonych prawie 100 krajów, a jej najdłuższa podróż to autostop z Polski do Australii. W wolnym czasie pogłębia wiedzę dotyczącą Analizy Transakcyjnej. Koncepcja ta służy counsellingowi w obszarze HR oraz doskonaleniu kompetencji komunikacyjnych w organizacjach.

Kuba Matuszewski

To przede wszystkim praktyk biznesu, od 13 lat zajmujący się rozwijaniem sprzedaży i tworzeniem “miejsc pracy przepełnionych motywacją”. W 2010 porzucił karierę w bankowości, aby przejąć stery Wyjątkowego Prezentu - pierwszego polskiego sklepu oferującego prezenty w formie przeżyć. Przekształcił raczkujący biznes w firmę omnichannelową z ogólnopolską siecią sprzedaży, wyznaczającą trendy dla całego segmentu sprzedaży Voucherów i zatrudniającą w Polsce ponad 150 osób.
Prywatnie sternik morski i oceaniczny, taternik, grotołaz, fan narciarstwa i wielbiciel lisów.

11:50-12:10

Work-life balance w systemie pracy 24/7 – czy to w ogóle możliwe?”.

Podczas wystąpienia poszukamy wspólnie odpowiedzi na następujące pytania:
• Czy uwzględniam w harmonogramach indywidualne potrzeby pracowników?
• Co to jest ergonomia czasu pracy?
• Jak przewidywalne harmonogramy czasu pracy wpływają na motywację pracowników produkcyjnych?

Łukasz Chodkowski

Dyrektor Zarządzający w firmie Dehora w Polsce.
W firmie Dehora od ponad siedmiu lat. Wcześniej związany z branżą produkcyjną, co zdecydowanie było początkiem fascynacji problematyką czasu pracy oraz jej wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz dobrostan pracowników. Specjalizuje się we wdrażaniu rozwiązań informatycznych mającyh na celu poprawę jakośći planowania czasu pracy. Ma na koncie współpracę zarówno z wielkimi międzynarodowymi koncernami (np.: Nestlé Polska, British American Tobacco, Intel, Beko czy Microsoft), jak i instytucjami państwowymi, takimi jak Główny Urząd Statystyczny czy Ministerstwo Edukacji Narodowej.

12:10-12:20

CANDIDATE EXPERIENCE ZACZYNA SIĘ NA... GOWORK.PL?

12:20-12:30

ZAKOŃCZENIE I CZĘŚCI

12:30-13:00

Lunch

WYBIERZ SWOJĄ ŚCIEŻKĘ!

13:00-16:00

Warsztat I

Odkryj sposoby badania potrzeb i angażowania Millenialsów metodą Design Thinking!

Chcesz poznać metody na wzmocnienie kreatywności i zaangażowania zespołu? Design thinking to metoda dla Ciebie!

To kreatywna metoda tworzenia innowacji i generowania pomysłów, które odpowiadają na rzeczywiste potrzeby ludzi, o czym przekonali się liderzy biznesu pracujący m.in. w IBM, IKEA, Apple czy P&G. pPoprzez swój uniwersalny charakter, ma szerokie zastosowanie, wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z tzw. “wicked problems”, czyli problemami, które nie mają jednego oczywistego rozwiązania czy sztywnych ram.

W trakcie mini-warsztatu przejdziemy wspólnie przez wszystkie etapy procesu: od empatii, przez diagnozowanie potrzeb, generowanie pomysłów, prototypowanie, aż do testowania.

Anna Żakowska

Trenerka kreatywności, design thinking oraz service design, arte-terapeutka, przedsiębiorczyni, praktyk biznesu z 14 letnim doświadczeniem w biznesie.
Doświadczenie zdobywała jako szefowa sprzedaży, a następnie przez ponad 5 lat prowadząc dom mediowy Infinity Media jako założycielka i prezes zarządu.
Obecnie od 4 lat prowadzi firmę szkoleniową Inspire Group. Prowadzi warsztaty i wdrożenia z zakresu design thinking oraz service design zarówno w korporacjach (Orange) startupach (Social Wifi) czy instytucjach publicznych (Miasto Stołeczne Warszawa).
Jest mentorką w ramach programu Orange Fab, gdzie doradza startupom w zakresie rozwoju produktu i usługi oraz propozycji wartości.

13:00-16:00

Warsztat II

Zaangażowanie jest naturalne kiedy robisz coś, co jest dla ciebie ważne. Koncepcja Przywództwa Angażującego.

Aby skupić ludzi wokół wspólnego celu, a tym bardziej skłonić ich do działania, należy zbudować z nimi więź opartą na zaangażowaniu. Zastanawiasz się jak to zrobić? Weź udział w warsztacie, podczas którego poznasz konkretne narzędzia służące budowaniu kultury angażowania w twojej organizacji. Dzięki temu warsztatowi dowiesz się dlaczego dotychczasowe systemy motywacyjne nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, jak dawać pracownikom realne poczucie wpływu na osiągane rezultaty, jak stworzyć przestrzeń do rozwoju i działania pracownikom z pokolenia Y. Dowiesz się jak wspierać liderów, aby potrafili budować organizację zaangażowaną – tylko świadomie działający Lider będzie skuteczny w budowaniu kultury angażowania.

Piotr Kolmas

Partner Zarządzający 4Results, konsultant, trener, menedżer, współautor książki „Angażujący Lider”

Posiada naturalny talent do tworzenia i wspierania liderów. W swojej pracy skupia się na rozwijaniu kompetencji osób kierujących zespołami, aby potrafiły sięgać po większe cele. Posiada ogromne doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu zmian nastawionych na osiąganie wymiernych efektów biznesowych. Pracuje poprzez realizowanie szkoleń, warsztatów, działań doradczych oraz coachingowych. Koncentruje się zarówno na pracy indywidualnej, w małych grupach i zespołach, jak również na dużych zbiorowościach całych organizacji. Jest współautorem koncepcji Przywództwa Angażującego i metodę aktywizacji pracowników 4Q&Check. Mentoruje start-upom – rozwija założycieli i przygotowuje ich do działania w warunkach konkurencyjnego rynku.

PARTNERZY

inline-title
Aktualności
  • RAPORT #TrendyHR_2017

    Dowiedz się, jakie są potrzeby społeczności profesjonalistów HR w Polsce! – http://www.hrnews.pl/Trendy-HR-2017.aspx

  • x