„HR na Śniadanie” to nie tylko forum wymiany wiedzy, doświadczeń i inspiracji, to również scena dla wyjątkowych, porywających i błyskotliwych mówców – trenerów, coach’ów, HR-owców, EB-owców.

Jako organizatorzy chcemy propagować zarówno dobrą merytorykę, sprawdzone case’y, jak i „eksperckie postawy” – umiejętność przekazania wiedzy w sposób interesujący, aktywizujący i twórczy.

Korzyści dla mówcy

• personal branding - umacnianie swojej eksperckości

• prestiż - renoma wśród profesjonalistów HR

• elitarność - wyłaniamy wyłącznie jednego laureata

• trendsetting - upowszechnienie Twoich rozwiązań i dobrych praktyk

• zapamiętywalność - zagościsz w świadomości HR-owców na długo

Jak to działa?

KROK 1

zgłoś wystąpienie (przykładowo - case study, wdrożenie, nowatorskie narzędzie, omówienie HR-owych trendów
i wyzwań)

KROK 2

wystąp i porwij tłum!

KROK 3

poddaj prelekcję ocenie (na podstawie ankiet udostępnianych uczestnikom)

KROK 4

poczekaj na wyniki (ankiety będą przez nas gruntownie przestudiowane)

KROK 5

odbierz statuetkę INSPIRATOR HR
i specjalny dyplom

KROK 6

ciesz się popularnością! (zadbamy
o efektywną
i efektowna komunikację online)

Fundator nagrody:

Chcesz zostać HR Inspiratorem?

Zgłoś swoją kandydaturę, skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie.

 • Czytaj więcejInformujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Studio Wiedzy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lewickiej 14 lok.12, 02-547 Warszawa. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych można uzyskać pod adresem mailowym iod@studiowiedzy.pl. Posiada Pani/Pan prawo:

  1. żądania dostępu do danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Studio Wiedzy Sp. z o.o. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Studio Wiedzy Sp. z o.o. dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, Studio Wiedzy Sp. z o.o. może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
  2. sprostowania danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  3. usunięcia danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile nie zachodzą inne okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a Studio Wiedzy Sp. z o.o. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe,
  4. ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych; w takim przypadku, Studio Wiedzy Sp. z o.o. wskaże na Państwa żądanie takie dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów, 5. przenoszenia danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Studio Wiedzy Sp. z o.o. oraz macie Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu podmiotowi,
  6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Studio Wiedzy Sp. z o.o. może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.
  7. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Aktualności
x