18.08.2016 – HUMAN REVOLUTION – ludzie, rozwój, strategia

Pokazaliśmy, jak pracować wydajniej, upraszczać to, co trudne i po prostu – więcej czerpać z życia i pracy.
Ponadto podczas trzygodzinnego warsztatu pokazaliśmy kluczowe techniki tworzenia krótkich anegdot.

W programie:

  • Employee Experience: twórz kulturę organizacji, która angażuje pracowników
  • Współodpowiedzialność to odpowiedź!
  • Milenialsi w firmie – znajdź wspólny język ze swoimi pracownikami

Eksperci:

  • Paweł Leks emplo
  • Edyta Mika, DOOR
  • Katarzyna Lorenc, 4 business & people
  • Dariusz Dobrzyniecki, Persona Global Polska
Aktualności
x