11.06.2015 – Zarządzanie wiedzą 2.0

Wiedza jest kluczem do sukcesu – frazes towarzyszący nam od najmłodszych lat coraz częściej znajduje odzwierciedlenie we współczesnej polityce personalnej. Wiedzę wykorzystuje się jako szczególną wartość firmy i jej zasobów. Jednak natłok informacji i towarzyszący temu chaos sprawia, że coraz trudniej jest wiedzę zachować i wykorzystać do dalszego rozwoju… Podczas śniadania pokazaliśmy, jak pozyskiwać wiedzę, jak ją przetwarzać i wreszcie – jak umiejętnie zarządzać wiedzą w praktyce.

 

Wystąpili:

  • dr Beatricze Andrzejewska (IBD) – „Przewaga konkurencyjna w organizacjach wiedzy – jak wzmacniać strategię organizacji opartą na kapitale intelektualnym”
  • Małgorzata Gwóźdź (Wszechnica UJ) – „Wiedza pracowników czy wiedza firmy – rozwiązania wspierające pełniejsze wykorzystanie inwestycji w rozwój pracowników”
  • Maciej Kocurek (Wszechnica UJ) – Poza szkoleniami: zastosowania różnorodnych metod wspierania rozwoju pracowników
  • Mariusz Bąberski (4MProject) – „Nowe technologie a zarządzanie wiedzą. Czy wszystkie narzędzia dla wszystkich?”
Aktualności
x